• System monitoringu w pojazdach - składniki systemu

Monitoring i systemy wideo w pojazdach

Kamery cyfrowe nie są już rzadkością – są stałym elementem życia codziennego – zapewniają bezpieczeństwo i służą w celach użytkowych. Wykorzystywane są między innymi jako kamery cofania lub manewrowania, wideo-rejestratory oraz urządzenia do monitoringu (zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pojazdów czy statków). Takie rozwiązania znajdują zastosowanie między innymi w systemach zarządzania flotą drogową, morską czy publicznej komunikacji miejskiej.

 

Zastostowania systemów monitoringu wideo w pojazdach i na statkach

Monitoring w systemach zarządzania flotą integruje się z systemami lokalizacji GPS, dzięki czemu w razie kradzieży lub napadu możliwe jest natychmiastowe działanie umożliwiające identyfikację sprawców, odzyskanie pojazdu oraz przewożonych towarów. Na statkach i jednostkach pływających systemy rejestracji wideo znajdują bardzo podobne zastosowanie.

Dodatkowymi zaletami monitoringu w pojazdach jest zwiększenie bezpieczeństwa przewożonych towarów (rejestracja wykroczeń pracownika kierującego pojazdem – np. niebezpieczne zachowania, nadmierna prędkość) oraz rejestracja zdarzeń i wypadków drogowych z udziałem pojazdu.

System kamer w publicznej komunikacji miejskiej znacząco poprawia bezpieczeństwo pasażerów, co dowiodły liczne badania statystyczne.

 

Składniki systemu monitoringu pojazdów i statków

System monitoringu składa się z czterech elementów (niektórych opcjonalnych):

 • kamer i urządzeń rejestrujących,
 • jednego lub kilku komputerów przetwarzających otrzymany obraz,
 • wyświetlaczy lub komputerów panelowych,
 • urządzeń i modułów komunikacji przewodowej i bezprzewodowej.

Istnieje możliwość zakupu zarówno rozwiązań dedykowanych, jak i zaprojektowanie własnych kompletnych systemów na bazie dostępnych komputerów wbudowanych panelowych, płyt komputerowych, modułów komunikacji, kamer oraz innych dostępnych elementów.

 

Przykładowy schemat systemu wideo-monitoringu w pojeździe komunikacji miejskiej:

 

System monitoringu w pojazdach - składniki systemu

 

Wymagania techniczne dla urządzeń stosowanych w pojazdach i na statkach

Urządzenia pracujące w pojazdach i na statkach muszą spełniać pewne krytyczne wymagania, tj. muszą:

 • pracować w szerokim zakresie temperatur,
 • być odporne na wstrząsy i wibrację,
 • być odporne na działanie wody i pyłu.

Dzięki temu zapewniają długą i bezawaryjną pracę, bez względu na panujące warunki. Przykładowo temperatura w Polsce najczęściej mieści się w zakresie od -20 do +30C co wyklucza zastosowanie typowych rozwiązań z rynku konsumenckiego.

 

Polecane produkty do systemów monitoringu w pojazdach:

 • Arbor ARTS-4770
 • AAEON VPC-3300S
 • NEXCOM nROK 5500
 • NEXCOM NANO 1190- RAC4SM