• System zarządzania flotą - składniki systemu

Inteligentne systemy zarządzania flotą

Transport i dystrybucja towarów odgrywał znaczącą rolę już w starożytności. Od tego czasu świat przeszedł rewolucję w dziedzinie sposobu przemieszczania ładunków, co było związane z pojawieniem się pojazdów drogowych, kolejowych oraz statków. Dzisiaj stoimy przed kolejną rewolucją w tej dziedzinie – tym razem za sprawą tzw. Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS).

Nowe rozwiązania z branży telekomunikacji, systemów informatycznych i elektroniki umożliwiają zupełnie nowe podejście do transportu. Oznacza to nie tylko skrócenie czasu przewozu, ale również całą rzeszę nowych możliwości.

 

Możliwości inteligentnych systemów transportowych

Dzięki zastosowaniu urządzeń GPS, a także bezprzewodowych modułów komunikacyjnych GPRS, 3G oraz 4G/LTE umożliwiono m. in.:

 • lokalizację i wyznaczanie tras,
 • automatyczne planowanie dystrybucji,
 • optymalizację kosztów transportu.

Dodatkowo, dzięki rozwojowi wbudowanych systemów komputerowych, układów oraz urządzeń peryferyjnych i pomiarowych można:

 • monitorować przewozy (lokalizacja),
 • optymalizować eksploatację floty (monitorowanie zużycia paliwa itp.),
 • zapewnić większe bezpieczeństwo (video-monitoring).

 

Składniki systemu zarządzania flotą

System składa się z dwóch głównych części: centralnego systemu zarządzania oraz części lokalnej.

Część lokalna to cały, skomplikowany system, składający się z:

 • komputerów wbudowanych,
 • czujników i urządzeń pomiarowych,
 • modułów komunikacyjnych (przewodowych i bezprzewodowych),
 • ekranów nawigacyjnych i komunikacyjnych,
 • tabletów i urządzeń przenośnych.

 

Uproszczony schemat lokalnej części Inteligentnego Systemu Transportowego:

System zarządzania flotą - składniki systemu

 

Wymagania techniczne dla urządzeń stosowanych w pojazdach i na statkach

Urządzenia pracujące w pojazdach i na statkach muszą spełniać pewne krytyczne wymagania, tj. muszą:

 • pracować w szerokim zakresie temperatur,
 • być odporne na wstrząsy i wibrację,
 • być odporne na działanie wody i pyłu.

 

Dzięki temu zapewniają długą i bezawaryjną pracę, bez względu na panujące warunki. Przykładowo temperatura w Polsce najczęściej mieści się w zakresie od -20 do +30C, co wyklucza zastosowanie typowych rozwiązań z rynku konsumenckiego.

 

Polecane produkty do systemów zarządzania flotą: